Murat Çelik’in retrospektif sergisi, Hangar Sanat Oluşumu’nun üstlenmesiyle açıldı

2017 yılında kaybettiğimiz Hangar sanatçılarından ressam Murat Çelik’in retrospektif sergisi Ankara – Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Osman Hamdi Bey Sergi Salonunda açıldı. 5-30 Mayıs 2023 tarihleri arasında izleyiciye açık olacak sergide sanatçının 70’e yakın eseri sergileniyor. Serginin sorumluluğunu Hangar Sanat Oluşumu üstlendi.

Murat Çelik, sanatçı olarak temel disiplini resim olmakla birlikte, fotoğraf, enstalasyon gibi alanlarda da işler üretti. Sanatçı konularını, kendi kişisel miti üzerinden genellikle sistem dışına itilmiş, ötekileştirilmiş bireyin ruhsal gelgitlerini kent, nesne üzerinden metaforik imgelerle eserlerine yansıttı.

Hangar Sanat Oluşumu sanatçıları Cebrail Ötgün, Cezmi Orhan ve Atilla İlkyaz, Murat Çelik hakkında hazırladıkları metinde sanatçının eleştirel bakışını, sanatsal dilini, tematik tespitlerini ve sanat macerasını şöyle özetlediler:

“Sanatçı ve Akdemisyen dostumuz Murat Çelik’i bir iki cümle ile özetlersek, en çok keyif aldığı uğraşlardan biri yaratıcı bir edimde bulunmak ve bunların paylaşım süreçlerini yaşamak olduğunu söyleyebiliriz. Bu tür buluşmalarda duyduğu heyecanı tanımlamak zor. Adeta hücreleri yenilenmiş gibi yerinde duramazdı. Gece de olsa saatine bakılmaksızın yeni yaptığı resmini bizimle paylaşmak için Murat’ın atölyesine gittiğimiz çok olmuştur. Tüm yaşadıklarını “derinden hissetmek” en çok ona yakışıyordu desek abartmış olmayız. Her zaman klişeleri reddetmiş, kişisel, içten, yapmacıksız, kendiliğinden yaşamayı seçmişti ki bundan dolayı çevresinde çok az kabul gördü, çok az dostu oldu.

Bu kez onsuz, ama onunla ilgili bir sergi ve yayın etkinliği yapmaktayız. Onun duyduğu heyecanı paylaşmakla birlikte hüznü de içimizde.

Murat’ın Ankara ve Hangar serüveni içinde, her iki döneminin bütünlükçü yanı, onun deneysel tavrı ve kişisel ya da buluntu nesnelerle ve onların mekanlarıyla kurduğu ilişkileriydi. Hangar içinde sanatçı kimliğinin olgunlaşma süreçleri, sert, eleştirel ve bir o kadar da duygu yüklü tepkilerinin yansımaları (yaşarken tanıklığımızda olduğu gibi) bu sergide de imgelerinin konumlanışlarında görülebilir. Özellikle Mersin’in anaforlarına, sokaklarına sinen çelişkili gerçeklikleri, kimi zaman fotoğraf kimi zaman nesneler üzerinden tespitleri ve bunları çarpıcı görsel yansımalarıyla boyanın macerasına coşkuyla yansıtmasını dikkatinize sunuyoruz. Aynı zamanda bazı resimlerde bir kentin, bir insanı psikodramatik olarak nasıl etkilediğinin ipuçları görülebilir. Kolajdan, asamblaja seçtiği nesnelerle kişisel ya da toplumsal bağlantılar ve boyasal macera Murat’ın sanatsal üslubunun dinamizmidir. 

Bu çabamızın Murat’ın zamana direnecek eserlerinin sanat tarihsel değerinin yerini belirlemede onunla ilgileneceklere yardımcı olacağını umuyoruz. Toplu halde eserlerini deneyimlemek, gizli ya da açık örülmüş ayrıntılara odaklanmak bizlere yeni keşifler sundu, bundan sonra da sunacaktır kuşkusuz.


Murat Çelik’in dönemsel olarak sanatsal kaygıları, düşünceleri, çelişkileri, artıları sözel anılar dışında, çok az kaynakta yer almış. Bunlardan bazılarını sıralarsak: Çelik, 1992 yılında bir deneme yazısında “Re-sim-ge-seller bitti mi?” diye soruyor. Bu aforizmanın hem söylendiği dönemin toplumsal, siyasal ve kültürel durumlarına göre etkisinin güçlü hem de her yeni dönemde değerlendirildiğinde etkisinin katlanarak güçlendiği -güçleneceği açıktır.

Sanat yaşamına başladığı 1990’lı yıllarda kullandığı ve Murat’ın sanat serüveninde vazgeçmediği tema: “Objem Beni Tehdit Ediyor”, gün geçtikçe anlamı büyüyen bir başlık. Tema  günümüzde ve olasılıkla gelecekte insanın teknoloji ile kurduğu ilişkide ne kadar kırılgan bir hale geldiğini – geleceğini gösteriyor.

 Sertliğin bu kadar yoğun olduğu bir dünyada duyarlı bir sanatçı cici-bici, vazoda çiçek resmi yapamaz.” 1993’te söylediği bu ifade Murat’ın sanatsal düşüncesinin özünü verdiğini düşünüyoruz.”

Özgeçmiş 

1966 yılında Çorum’da doğan, ilk ve orta öğrenimini burada tamamlayan Murat Çelik, lisans eğitimini 1991 yılında Gazi Üniversitesi Resim İş Eğitimi Bölümünde, Yüksek Lisansını 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalında tamamladı.

1995-2017 yılları arasında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Atölye derslerinin yanı sıra fakültenin Fotoğraf derslerini yürüttü. 

Murat Çelik Hangar Sanat Oluşumunun kurucu üyelerinden ve Hangar’ın varlığını etkin kılan önemli sanatçılarından biriydi.

Hangar etkinliklerinin yanı sıra 6 kişisel sergi açtı ve çok sayıda ulusal ve uluslararası grup sergilerine katıldı.

2008 yılında Veli Mert’le birlikte Mersin Marinavista Güncel Sanat Ortamları’nın kurucuları arasında yer aldı. Aynı ekip 2009-2017 arasında “Celal Soycan ile Sanatta Düşünsel Pratikler” toplantı serilerini birlikte sürdürdü.

Sanatçının 1993 yılında Devlet Resim Heykel, 1998 yılında AÇS Resim yarışması ve 2001 Çevre Vakfı Resim yarışmalarından ödülleri bulunmaktadır.

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi, Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi ve birçok özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir