Sıhhat çalışanlarının mali haklarının güzelleştirilmesini kapsayan kanun teklifi kabul edildi

Hekimler artık haksız tazminat ödemeyecek, şiddetten korunacak, aylık yararı artacak ve emeklilikte daha fazla haklara sahip olacak. Tüm bunları sağlayacak olan sıhhat çalışanlarının mali haklarının güzelleştirilmesi maksadıyla 12 unsurluk kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Konseyinde kabul edildi.

“Gözümüz aydın”

Sağlık Bakanı Koca, TBMM Genel Konseyi’nde kabul edilen kanun teklifiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaparak, teklifle ilgili “Gözümüz aydın!” açıklamasında bulundu.

Tabiplerin ve uzman tabiplerin emeklilik maaşları artırıldı

Koca, açıklamasında yapılan değişikliklere değinerek, “Sahada aile hekimliği misyonu yapan doktorların, kontratlı aile hekimliği uzmanlık eğitimi (SAHU) alma hakları 2029 yılına kadar uzatıldı. Tabiplerin ve uzman tabiplerin emeklilik maaşları pirim kesintisinden bağımsız olarak ve 2008 öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın artırıldı.” dedi.

Sağlık çalışanlarının ek tavan ödemeleri artırıldı

Bakan Koca, açıklamasının devamında, sıhhat tesislerinde ek ödemeye temel süreçleri denetlemek üzere, inceleme heyetlerinin oluşturulmasına yasal altyapı oluşturulduğunu kaydetti. Sıhhat çalışanlarının döner sermaye ek ödeme tavanlarının da arttırılacağı bilgisini de paylaştı.

Ek tavan ödemesi vazifelere nazaran belirlendi

Fahrettin Koca, Kanunun 3’üncü unsurunun içeriğine ait ise şu sözleri kullandı: “Döner sermaye ek ödeme tavanları; eğitim vazifelisi ile profesör ve doçentlerde yüzde 800’den yüzde 950’ye, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına nazaran uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde 700’den 850’ye yükseltildi. Döner sermaye ek ödeme tavanları pratisyen tabip ve diş tabipleri ile uzman eczacılarda yüzde 500’den 650’ye; hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 250 oranı yüzde 305’e yükseltildi. Döner sermaye ek ödeme tavanları öbür işçide yüzde 150’den 225’e; bilhassa tıbbi süreçlerde, süreçler karşılığı yapılacak ek ödemelerde yüzde 800 ve 700 oranları sırayla 950 ve 850’ye yükseltildi. Sıhhat çalışanlarına bugüne kadar ödenmekte olan sabit ek ödemenin, merkezi idare bütçesinden maaşla birlikte ödenmesi sağlandı. Döner sermaye ek ödemesinin hastane tahakkuklarına bağlı olması ortadan kaldırılarak vilayet yahut ülke bazında birebir standartla ek ödeme verilmesi sağlandı. Bu düzenlemeyle hastanelerimizin hepsi ek ödeme verebilir hale gelecek.”


Asistanlar da yararlanacak

DHA’nnı haberine nazaran, Bakan Koca, Genel Heyette kabul edilen kanun teklifi ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Sabit ek ödeme konusunda yapılan değişiklikten, Bakanlık takımlarında olup üniversitede uzmanlık eğitimi yahut yan kısım uzmanlığı eğitimi gören asistanlar da yararlanacak.

Borçlulara af getirildi

Sağlık Bakanlığı hastanelerinden sıhhat hizmeti almış olup pirim borcu üzere nedenlerle hastane sarfiyatı karşılanmayanların 10 bin liranın altında olan borçları terkin edildi.

Personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi idare bütçesinden

Sağlık Bakanlığından yapılan sabit ek ödemenin merkezi idare bütçesinden karşılanması ve ek ödeme tavanlarının artırılması üzere konular, misal biçimde üniversite hastanelerinde de gerçekleştirildi. Sıhhat Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde olduğu üzere, İsimli Tıp Kurumunda misyon yapan çalışanın sabit ek ödemelerinin de merkezi idare bütçesinden karşılanması sağlandı.


Kadrolu olma kuralı yerine fiili hizmet süresi

Doktor öğretim vazifelileri ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitiminde vazife alabilmeleri için gerekli olan bir yıllık takımlı olma koşulu yerine fiili hizmet mühleti geçerli oldu.

Sözleşmeli işçi sayısı artırıldı

Memur olarak misyona başlayanların talepleri halinde kontratlı takıma geçmeleri onaya bağlandı.  Pozisyon yetersizliği sebebiyle 4924 sayılı Kanun’a tabi kontratlı işçi için kontratlı durum sayısı artırıldı. (22 bin olan konum 27 bine çıkarıldı) Eğitim aile sıhhati merkezi yahut eğitim aile hekimliği ünitelerinde eğitici olanların kurumdan ek ödeme almaları önündeki pürüz kaldırıldı. Sıhhat Bakanlığı merkez teşkilatında çalışanların, döner sermaye bütçesinden verilen sabit ek ödemelerinin merkezi idare bütçesinden karşılanması sağlandı.”

Doktorların emekli aylıklarına ek ödeme

Kanun ile 1 Ocak 2029’a kadar kontratlı aile tabibi olarak çalışanlar; tıpta uzmanlık imtihanı sonuçlarına nazaran merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın ve Tıpta Uzmanlık Heyeti’nce belirlenen asıllar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi alabilecek. Makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına nazaran uzman olanlara, 26 bin gösterge sayısının, uzman olmayanlara 20 bin gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak meblağda, her ay emekli aylıklarıyla birlikte ek ödeme yapılacak. Sıhhat Bakanlığı bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri, Toplumsal Güvenlik Kurumu’ndan elde edilen tüm kaynaklar ile başka nakit kaynaklarını işçiye ek ödeme dağıtımında kullanabilecek.