Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir? Regaip Kandili’nde hangi namazlar kılınır, ibadetler yapılır?

Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir? Sorusu, Regaip Kandilinin gelmesi nedeniyle birçok müslüman tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. Regaip gecesi namaz kılmak, Kur’anı Kerim okumak, ibadet yapmak, zikir çekmek çok sevaptır. Bu nedenle birçok ibadeti gerçekleştirmek için detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki, Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir? Regaip Kandili’nde hangi namazlar kılınır, ibadetler yapılır?

REGAİP KANDİLİ’NDE KILINACAK NAMAZLAR NELERDİR?

Abdülkâdir Geylâni (Kuddise Sirruhû) ‘nın, senedini zikrederek Humeyd et-Tavil (Radıyallahu Anh) dan, onun da Enes ibni Malik (Radıyallahu Anhum) ‘dan rivayet ettiği bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Her kim Receb’in ilk perşembesini oruçlu geçirir, sonra cuma gecesi olan o gece akşamla yatsı arasında 12 rekat kılar, her rekatta bir Fatiha Suresi, üç Kadr (Kadir) Suresi, peşine 12 kere de İhlas Suresi okuyup, her iki rekatta bir selam verirse, namazını bitirince :

[Allahümme Salli Alê Muhammedinnebiyyülümmiyyi vealê âlihivesellim]

‘Ey Allah! Nebiyy-i Ümmi olan Muhammed’e ve âline salat eyle.’ diye 70 kere bana salât okur, sonra secdeye kapanarak o secdesinde:

[Sübbuhun Guddüsün Rabbülmelêiketi verruh]

‘Allah-u Te’âla bütün noksan sıfatlardan son derece münezzehtir, mukaddestir. Meleklerin ve Ruhun (Cebrail’in) Rabbi’dir.’ diye 70 kere tesbihte bulunur ve başını kaldırdıktan sonra (iki secde arasında otururken) 70 kere:

[Rabbiğfirverham vetecêvez ammê teğlemü feinneke entelazîzül eğzam]

‘Ey Rabbim! Bağışla ve acı. (Benim günahlarımla ilgili) bildiklerine ceza vermekden geç. Şüphesiz ki en ulu ve yüce olan Sensin ancak Sen.’ der.

Sonra 2. secdeye vararak 1. secdede söylemiş olduğunun benzerini tekrar eder de, bitiminde Allah-u Te’ala’dan murâdını isterse, dileği muhakkak yerine getirilir.” Buyurmuştur.

REGAİP KANDİLİ YAPILACAK İBADETLER

Bu günlerde nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah’ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir. Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

– Kur’an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur’an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

– Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

– Tefekkürde bulunulmalı, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı

– Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

– Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

– Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

– Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

-Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

– Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

-Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx